මල් ෙනාපිෙපන ශාක

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මඩු සයිපරස් පයිනස්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මල්_ෙනාපිෙපන_ශාක&oldid=392203" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි