මනෝ සෞඛ්‍යය උපදේශක

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මානසික සෞඛ්‍යයේ මානසික ප්‍රතිකර්මවලදී උපදේශනයේ එන උපදේශකයෙක් යනු උදව් අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා උපකාර කරන වෘත්තීමය හා බලයලත් පුද්ගලයෙකි.

  • පුනරුත්ථාපන උපදේශනය - තුවාල ලැබූ සේවකයන්ට හා දුර්වලතා සහිත පුද්ගලයන්ට තම රැකියාව පවත්වා ගැනීමට / ලබා ගැනීමට උදව් කිරීම.
  • විවාහ සහ පවුල් උපදේශනය - පවුල සහ එහි අන්තර්ගත එක එක පුද්ගලයින් වටහා ගැනීම සහ පවුල් සංස්ථාවේ අර්බුද සඳහා උපදේශනය
  • පාසල් උපදේශනය - ක්‍රමානුකූල පාසල් අධ්‍යාපනයකට උපදේශනය
  • මානසික සෞඛ්‍ය උපදේශනය - මානසික ප්‍රතිකර්ම පුද්ගල වශයෙන් හා කණ්ඩායම් ලෙස මට්ටමේ පුද්ගලයන් මොහු පවුල් සහ වෘත්තීමය ප්‍රතිකර්මයන් සඳහා පුහුණුව ලබා ඇත.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මනෝ_සෞඛ්‍යය_උපදේශක&oldid=269176" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි