මතුපිටවල (Surface) පරිගණක නිරූපණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
u හා v ගැලුම් රේඛා හා z සමෝච්ච සමඟ සංවෘත මතුපිටක් පෙන්වා ඇත.


“මතුපිට (පරිගණකය)” මෙහි දී ප්‍රති දිශාගත වෙයි. ටේබල් ටොප් පරිගණක සඳහා මයික්‍රොසොෆ්ට් මතුපිට බලන්න.

3D පරිගණක ග්‍රැෆික් හි (CAx) පරිගණක මඟින් ආධාරගත සැලසුම් හා පරිගණක මඟින් ආධාරගත නිෂ්පාදනය කිරීම් වැනි තාක්ෂණික යෙදුම්වලදී මතුපිටවල් වස්තු නිරූපණය කිරීමේ එක් ආකාරයකි. අනෙක් ක්‍රම වන්නේ රැහැන් රාමු (wireframe/ රේඛා හා වක්‍ර) හා ඝණ ද්‍රව්‍යයයි. වස්තුවක් නිරූපණය කිරීමේ තාවකාලික ක්‍රම ලෙස ලක්ෂ්‍ය වළාකුළු සමහරක් විට යොදා ගනී. ඒවා යොදා ගන්නේ ස්ථිර නිරූපණය කිරීම් තුනෙන් එකක් හෝ කිහිපයක් නිර්මාණය කිරීමට ලක්ෂ්‍ය යොදා ගැනීමේ අරමුණ ඇතිවය.