මඩ කකුළුවා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කලපු කකුළුවා නමින්ද හඳුන්වයි. අපනයනය සඳහා බහුලව මිලදී ගනු ලබයි. තර කකුළුවන් මස් කකුළුවන් නමින් හඳුන්වන අතර කෙසඟ කකුළුවන් වතුර කකුළුවන් නමින් හඳුන්වයි . මස් කකුළුවන් අපනයනය කරන අතර වතුර කකුළුවන් තර කිරීම සිදුකරයි .

වර්තමාන මස් කකුළුවන් මිල Expo Crab Buyers 2019-06-27

Wight Price Tag

900g 4200/- XXL

700g 3200/- XL

500g 2400/- L

350g 1700/- M

250g 1200/- S

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මඩ_කකුළුවා&oldid=469153" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි