මඩු (ගොඩනැගිලි වර්ගය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සරල ගොඩනැගිලි වර්ගකි.

ලක්‍ෂණ[සංස්කරණය]

  • කණු 4ක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ඇත
  • බිත්ති රහිත හෝ බාග බිත්ති වලින් වටකල
  • පල 2 හෝ 4 වහලය
  • ඍජු කෝනාශ්‍ර හෝ සමචතුරශ්‍ර හැඩති.

මඩු වර්ග[සංස්කරණය]

  • ගබඩා මඩු
  • වාහන ගාල් කරන මඩු
  • සතත්‍ව මඩු
    • හරක් මඩු
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මඩු_(ගොඩනැගිලි_වර්ගය)&oldid=269812" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි