බෝධිසත්ත්ව චිත්තය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්වයින්.....

බෝධි සත්වයින් හා මහා සත්වයින් හැටියට හදුන්වන්නේ යම් දවසක බුද්ධත්වය බලාපොරොත්තුවෙන් පාරමිතා පුරනා අයයි. ලංකාවේ මේ බෝධිසත්ව සංකල්පය මුල් බැසගෙන නොතිබෙන්න පධානතම හේතුව තමයි ඉන්දීය හා හින්දු සංකල්ප. නමුත් මහායානික සංස්කෘතිය තුළ බෝධි සත්ව වන්දනාව පැහැදිලිවම තිබෙන දෙයික්. ඇතැම්වට දේව සංකල්පනා අත හැර බෝධි සත්ව වන්දනාව බොහෝ දුරට අනුමත කළ හැකි වන්නේ ඔවුන් යම් දිනක බුද්ධත්වයට පත්වෙන නිසා වෙනි. ඇතැම් විට අපි සමන් දෙවියන් වශයෙන් හදුන්වන දෙවියන් සමන්ත භදු බෝධි සත්වයන් හැටියට මහායානිකව හදුන්වන බව කරැණු සමීක්ෂණයේදී පැහැදිලිවේ. දළ සයකින් යුත් සුදු හස්ති රාජයෙකු පිට නැගි ධර්මය රකින්නන් ආරක්ෂා කිරිමට මන්ත භදු බෝධි ත්වයින් බැදී සිටියි.

බෝධි සත්වයින් සිය ගණනක් පිළිබද මහායානයේ විස්තරවේ. ඒ අනුව මෛත්තිරී බෝධි සත්වයින් (ඊළගට බුදුවන) අක්ෂයමති බෝධ් සත්වයින්, වෛරෝචන සත්වයින්, පද්ම පානී සත්වයින්, වජ්ර පානී සත්වයින් යනුවෙන් දහස් ගණනක් ඇත.

අවලෝකිතේශවර බෝධි සත්වයින්ද යම් කාලයක ලොවුතුරා බුද්ධත්වය වෙනුවෙන් පාරමිත පුරනා අයෙකි. ඔහු විශ්වයේ පහල වුන සිය ගණනක් බුදුවරැන්ට දානමානාදියෙන් සංගූහ කර බොහෝ පාර්ථනා කර ඇත. සත්වයා කෙරෙහි අපරිමිත වු මහා කරැනාවක් ඇති නිසා ඔහු කළ පාර්ථනා අතර යම් සත්වයෙක් කරදරයට පත්ව සිටින විට ඔහුගේ නාමය ිහිපත් කරයි නම් ඔහුට ඉතා ඉක්මණින් පිහිට ලැබේවායි අධීෂ්ඨාන කර ඇත එම නිසා, ඔබ යම් පීඩාවක් විදිමින් සිටීනම්- යම් විපතකට පත්ව සිටී නම්- කරකියාගත නොහැකි අවස්ථාවකදී එකම මනසකින් යුතුව අවලෝකිතේශ්වර බොධිසත්වයින්ගේ නම හඩ නගා කියා උපකාර පතන්න. ඔබේ දුක් කරදර නැතිව යෑමට එය පිටුවහලක් වනු ඇත. අවලෝකිතේශ්වර නම් බෝධිසත්වයින්ට ඒ නම ලැබී ඇත්තේ ද එම නිසා වෙනි. මෙය බුදුරජාණන් වහන්සේ සද්ධර්මපුණ්ඩරීක සුතු දේශනාව සිදුකිරීමට පථම අක්ෂයමතී බෝසතුන් විසින් විමසන ලද කාරණාවකට දුන් පිළිතුරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බෝධිසත්ත්ව_චිත්තය&oldid=157123" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි