බැලුම්මහර පැරණි තැපැල් කණුව ඉදිරිපිට පාර

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
බැලුම්මහර පැරණි තැපැල් කණුව ඉදිරිපිට පාර සඳහා වන නාම පුවරුව 2013දී දිස්වූ අයුරු

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම නිල නාමය අැති මාර්ගය සේ සැලකේ. ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් නඩත්තු කෙරේ.

පාරේ දසුනක්