බහුවිධ ජාරඨ්‍යය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

බහුවිධ ජාරඨ්‍යය යනු ස්නායූ පටක සම්බන්ධ ස්වයංප්‍රතිශක්ති රෝගයකි. මෙහිදී ස්නායු මයලින් වලට බලපෑමක් ඇතිවේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බහුවිධ_ජාරඨ්‍යය&oldid=426772" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි