බක්මින්ස්ටර්ෆුලරීන්

විකිපීඩියා වෙතින්

බක්මින්ස්ටර්ෆුලරීන් යනු C60 යන අණුක සූත්‍රය සහිත ගෝලීය ෆුලරීන් අණුවකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බක්මින්ස්ටර්ෆුලරීන්&oldid=265105" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි