පෝය

විකිපීඩියා වෙතින්

චන්ද්‍ර මාසයක දින 30න් 4ක් බෞද්ධයන් විසින් සාම්ප්‍රදායිකව ආගමික කටයුතු සඳහා යොදාගනී. මෙම දින 4 පෝය නමින් හැඳින්වෙ.

  • මාසයේ 8වන තිථිය (චන්ද්‍ර දිනයය) පුර අටවක පෝය
  • මාසයේ 15වන තිථිය (චන්ද්‍ර දිනයය) පසළොස්වක පෝය හෙවත් දෙපෝය
  • මාසයේ 23වන තිථිය (චන්ද්‍ර දිනයය) අව අටවක පෝය
  • මාසයේ 30වන(අවසාන) තිථිය (චන්ද්‍ර දිනයය) අමාවක පෝය

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෝය&oldid=252250" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි