පොදු විශ්වවිද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්

පොදු විශ්වවිද්‍යාලයක් යනු ප්‍රමුඛතම වශයෙන් ජාතික හෝ උපජාතික රාජ්‍ය අරමුදල් මගින් වියදම් පියවා ගන්නාවූ හා එබැවින් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලට වඩා වෙනස් වන්නාවූ විශ්වවිද්‍යාලයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පොදු_විශ්වවිද්‍යාලය&oldid=260253" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි