පොදු විශ්වවිද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පොදු විශ්වවිද්‍යාලයක් යනු ප්‍රමුඛතම වශයෙන් ජාතික හෝ උපජාතික රාජ්‍ය අරමුදල් මගින් වියදම් පියවා ගන්නාවූ හා එබැවින් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලට වඩා වෙනස් වන්නාවූ විශ්වවිද්‍යාලයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පොදු_විශ්වවිද්‍යාලය&oldid=260253" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි