පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල නායක

විකිපීඩියා වෙතින්
නායක පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය
Personal flag of Queen Elizabeth II.svg
Incumbent
Queen Elizabeth II

since 6th Feb 1952
StyleHer Majesty
Term lengthදිවි ඇති තුරා
Inaugural holderGeorge VI
Formation1949 අප්‍රේල් 29
වෙබ් අඩවියthecommonwealth.org

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල නායක ලයිස්තුව[සංස්කරණය]

Name Portrait Birth Death Start End
George VI King George VI LOC matpc.14736 (cleaned).jpg 14 December 1895 6 February 1952 28 April 1949[n 1] 6 February 1952
Elizabeth II Elizabeth II greets NASA GSFC employees, May 8, 2007 edit.jpg 21 April 1926 Living 6 February 1952[n 2] Incumbent

සටහන්[සංස්කරණය]

  1. Based on the London Declaration and does not match his reign as king, which began on 11 December 1936.
  2. Date of Elizabeth II's accession to the throne of the Commonwealth realms.