පේපැල්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


PayPal Inc.
Type eBay Inc. හි උප සමාගමක්
Founded Palo Alto, California, USA (1998)
Founder Ken Howery
Max Levchin
Elon Musk
Luke Nosek
Peter Thiel
Headquarters San Jose, California, USA
Area served Worldwide
Key people Patrick Dupuis, CFO
David Marcus, President
Revenue US$4.4 billion (2011)
Owner eBay Inc.
Website https://www.paypal.com
Alexa rank negative increase 38 (August 2012)
Advertising Yes
Registration Optional
Available in Multilingual
Current status Active
eBay's North First Street satellite office campus (home to PayPal's corporate headquarters)

PayPal යනු අන්තර්ජාලය තුළ ක්‍රියාත්මක වන මුදල් හුවමාරු සේවාවන්ගෙන් ජනප්‍රියතම මෙන්ම වැඩිම භාවිතා කරුවන් පිරිසක් ඇති සේවාවයි. එය පෞද්ගලික ආයතනයකින් සපයන සේවාවක් වුවද අන්තර්ජාලය තුළ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ අප්‍රකාශිත සම්මතය ලෙස හැඳින්විය හැකිය.

අන්තර්ජාලය තුළින් ලබාගන්නා භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ගෙවීම් කිරීමේදීත්, තමන් සපයන භාණ්ඩ හෝ සේවා සඳහා පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ගෙවීම් ලබාගැනීමේදීත් PayPal අන්තර්ජාල පරිශීලකයන්ට බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වේ.

ගෙවීම් ලබාගැනීම සඳහා PayPal සේවාවේ ගිණුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වුවද ගෙවීම් කිරීම සඳහා එවැනි ගිණුමක් අත්‍යවශ්‍ය නොවන නිසා විද්‍යුත් ණය හෝ හර පතක් (Credit or Debit Card) ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට PayPal ගිණුමක් වෙත මුදල් යොමු කිරීමට හැකි වීම එය ප්‍රමුඛතම මුදල් හුවමාරු සේවාව බවට පත් කරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පේපැල්&oldid=284586" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි