පුනර්ජනනීය බලශක්තිය

විකිපීඩියා වෙතින්
බලශක්තිය


පුනර්ජනනීය බලශක්තිය යනු පුනර්ජනනීය සම්පත් වලින් එකතු කරන ශක්තියකි, ඒවා ස්වාභාවිකවම සූර්යාලෝකය, සුළඟ, වැසි, වඩදිය බාදිය, තරංග සහ භූගත තාපය ලෙස මූලිකව දැක්විය හැකිය.මෙවා බලශක්තිය ලෙස හඳුන්වන්නෙ මෙවායින් තවත් බොහෝ දේ නිපදවන නිසා ය.

දළ විශ්ලේෂණය[සංස්කරණය]

විදුලි බලය[සංස්කරණය]

සූර්ය පැනල[සංස්කරණය]

සුලං විදුලිය නිපදවීම[සංස්කරණය]

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

ජල විදුලිය නිපදවීම -D.J.විමලසුරෙන්ද්‍ර

ප්‍රධාන තාක්ෂණයන්[සංස්කරණය]

ජල විදුලිය[සංස්කරණය]

සුළං බලය[සංස්කරණය]

සූර්ය ශක්තිය[සංස්කරණය]

භූ තාප ශක්තිය[සංස්කරණය]

ජෛව විද්‍යාව[සංස්කරණය]

බලශක්ති පද්ධතියට ඒකාබද්ධ කිරීම්[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පුනර්ජනනීය_බලශක්තිය&oldid=668012" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි