පුනර්ජනනීය බලශක්තිය

විකිපීඩියා වෙතින්

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය යනු පුනර්ජනනීය සම්පත් වලින් එකතු කරන ශක්තියකි, ඒවා ස්වාභාවිකවම සූර්යාලෝකය, සුළඟ, වැසි, වඩදිය බාදිය, තරංග සහ භූගත තාපය ලෙස මූලිකව දැක්විය හැකිය.

දළ විශ්ලේෂණය[සංස්කරණය]

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

ප්‍රධාන තාක්ෂණයන්[සංස්කරණය]

සුළං බලය[සංස්කරණය]

ජල විදුලිය[සංස්කරණය]

සූර්ය ශක්තිය[සංස්කරණය]

භූ තාප ශක්තිය[සංස්කරණය]

ජෛව විද්‍යාව[සංස්කරණය]

බලශක්ති පද්ධතියට ඒකාබද්ධ වීම්[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පුනර්ජනනීය_බලශක්තිය&oldid=492164" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි