පුනර්ජනනීය බලශක්තිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය යනු පුනර්ජනනීය සම්පත් වලින් එකතු කරන ශක්තියකි, ඒවා ස්වාභාවිකවම සූර්යාලෝකය, සුළඟ, වැසි, වඩදිය බාදිය, තරංග සහ භූගත තාපය ලෙස මූලිකව දැක්විය හැකිය.

දළ විශ්ලේෂණය[සංස්කරණය]

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

ප්‍රධාන තාක්ෂණයන්[සංස්කරණය]

සුළං බලය[සංස්කරණය]

ජල විදුලිය[සංස්කරණය]

සූර්ය ශක්තිය[සංස්කරණය]

භූ තාප ශක්තිය[සංස්කරණය]

ජෛව විද්‍යාව[සංස්කරණය]

බලශක්ති පද්ධතියට ඒකාබද්ධ වීම්[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පුනර්ජනනීය_බලශක්තිය&oldid=445233" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි