පිලිප් ගුණවර්ධන

විකිපීඩියා වෙතින්
දොන් පිලිප් ගුණවර්ධන

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික වීරයෙකු වන දොන් පිලිප් රූපසිංහ ගුණවර්ධන (11 ජනවාර 1901 – 26 මාර්තු 1972) විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ට්‍රොට්ස්කිවාදය හඳුන්වා දුන් අතර, 'සමාජවාදයේ පියා' ලෙසින් සහ 'බොරළුගොඩ සිංහයා' ලෙසින් හැඳින්වෙයි.ලංකා සමසමාජ පක්ශයේ නයකයෙකි.

ලංකා රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ සහ ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙකු වන ඔහු 1956 සිට 1959 දක්වා S.W.R.D. බණ්ඩාරනායක යටතේ කෘෂිකර්ම හා ආහාර අමාත්‍යවරයා ලෙසද, ඩඩ්ලි සේනානායක මහතා යටතේ 1965 සිට 1970 දක්වා ජාතික ආණ්ඩුවේ කර්මාන්ත හා ධීවර අමාත්‍යවරයා ලෙසද කටයුතු කළේය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පිලිප්_ගුණවර්ධන&oldid=493593" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි