පාලම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
දැනට ලෝකයේ පවතින විශාලතම අවලම්බන පාලම වන ජපානයේ අකාෂි කයික්යෝ පාලම.

පාලමක් යනු, ජල ස්කන්ධයක්, නිම්නයක්, හෝ මාර්ගයක් වැනි භෞතික බාධකයක් පරායණය කෙරුමට තැනෙමින් එම බාධකය හරහා ගමනය සැලසීම සඳහා භාවිතා වන ව්‍යුහයකි

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පාලම&oldid=283469" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි