ප්‍රියානි සොයිසා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ළමා වෛද්‍යවේදය පිළිඹඳව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගරු මහා‍චාර්ය ප්‍රියානි එලිzබෙත් සොයිසා ශ්‍රී ලංකාවේ මහා‍චාර්ය පදවියකි ලැබූ පළමු කාන්තාවයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රියානි_සොයිසා&oldid=425506" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි