ප්‍රාණියෝ (බුදු දහම)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රාණියෝ සහ ජීවියේ හඳුනාගැනීම සඳහා සටහනක්

බුදු දහමට අනුව ප්‍රාණියෝ විවිධාකාරය. මොවුන් මරණින් මතු වෙනත් ඕනෑම ප්‍රාණී ආකාරයකට ප්‍රතිසන්ධි වනු ඇත. බුදු දහමට අනුව ප්‍රාණියෙකුගේ ප්‍රාණය නිරුද්ධ කිරීම පාපකර්මයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රාණියෝ_(බුදු_දහම)&oldid=319264" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි