ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:Egyptian mythology

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්
oldid date/time username edit summary
969454387 2020-07-25T14:39:14Z Mclay1 added [[Category:Mythology by culture]] using [[WP:HC|HotCat]]
939649840 2020-02-07T20:13:07Z 2607:FEA8:4E60:4BC8:7CA8:7825:3A3A:5D9A
931747952 2019-12-20T23:06:54Z Mclay1 ce
798618857 2017-09-02T23:12:59Z Hugo999 added [[Category:Mythology by country]] using [[WP:HC|HotCat]]
793043590 2017-07-30T07:43:15Z Elkost new key for [[Category:Ancient Egyptian culture]]: "mythology" using [[WP:HC|HotCat]]
792003094 2017-07-23T20:54:22Z 188.81.91.56
696300594 2015-12-22T06:35:55Z YellowPotato Category:Egyptian folklore
681115395 2015-09-15T08:10:23Z AvicBot Bot: Fixing commonscat per [[:Category:Commons category template with no category set]]. ([[User talk:Avicennasis|Report error]])
547347968 2013-03-27T23:23:51Z Addbot [[User:Addbot|Bot:]] Migrating 58 interwiki links, now provided by [[Wikipedia:Wikidata|Wikidata]] on [[d:q8408959]]
531066915 2013-01-03T10:38:24Z Sporti iw
523637216 2012-11-18T08:31:55Z Tahir mq
499588704 2012-06-27T11:30:58Z EmausBot r2.7.2+) (Robot: Modifying [[ru:Категория:Древнеегипетская мифология]]
492643087 2012-05-15T04:52:20Z Xqbot r2.7.3) (Robot: Adding [[xmf:კატეგორია:ეგვიპტური მითოლოგია]]
475894270 2012-02-09T06:06:47Z AvicBot Correcting Commonscat link ([[User talk:Avicennasis|Report error]])
449022904 2011-09-07T23:29:36Z Luckas-bot r2.7.1) (Robot: Adding [[be:Катэгорыя:Егіпецкая міфалогія]]
428672946 2011-05-12T00:29:50Z Amirobot r2.7.1) (robot Adding: [[fa:رده:اساطیر مصر]]
409938368 2011-01-25T09:40:48Z Zakteh2 it straddles between African and Middle East
409936862 2011-01-25T09:25:48Z Zakteh2 use template
388215058 2010-10-02T03:28:47Z SporkBot Merging catmore/catmain/catmore1/catmore2 per discussion and [[WP:TFD]]
382898312 2010-09-04T17:04:36Z Yahia.barie bn:বিষয়শ্রেণী:মিশরীয় পুরাণ
376613231 2010-08-01T16:55:38Z ArthurBot robot Modifying: [[sk:Kategória:Staroegyptská mytológia]]
365608038 2010-06-02T09:28:30Z Andrew Dalby iw
350881435 2010-03-19T23:26:33Z DSisyphBot robot Modifying: [[an:Categoría:Mitolochía echipciana]]
349649331 2010-03-13T18:09:16Z ArthurBot robot Adding: [[hu:Kategória:Ókori egyiptomi vallás]]
347991952 2010-03-05T22:46:14Z ArthurBot robot Removing: [[hu:Kategória:Egyiptomi mitológia]]
343846941 2010-02-13T23:14:14Z AndersBot robot Modifying: [[os:Категори:Мысираг мифологи]]
340850141 2010-01-30T05:34:41Z TXiKiBoT robot Adding: [[bar:Kategorie:Ägyptische Mythologie]]
333812772 2009-12-24T14:29:03Z 91.155.54.85 fi-wiki
315564351 2009-09-22T19:25:26Z 190.95.4.129 delete a category that includes other categories
313184208 2009-09-11T13:20:25Z Veron
287415604 2009-05-02T09:43:28Z דוד55
272964432 2009-02-24T14:33:41Z Elmondo21st
264454298 2009-01-16T12:57:18Z JAnDbot robot Adding: [[oc:Categoria:Mitologia egipciana]]
256575599 2008-12-08T06:24:41Z Zorrobot robot Modifying: [[da:Kategori:Egyptisk mytologi]]
254083708 2008-11-25T20:43:19Z Nallimbot robot Adding: [[an:Categoría:Mitolochía echipziana]]
251571561 2008-11-13T15:44:33Z VolkovBot robot Adding: [[nn:Kategori:Egyptisk mytologi]]
251557175 2008-11-13T14:16:21Z VolkovBot robot Adding: [[nds-nl:Kattegerie:Egyptische mythologie]]
249839504 2008-11-05T13:54:14Z VolkovBot robot Adding: [[bs:Kategorija:Egipatska mitologija]], [[sh:Category:Egipatska mitologija]]
244135663 2008-10-09T14:23:14Z EugeneZelenko + mk:
241297604 2008-09-27T10:14:02Z HenkvD + vls:
228255508 2008-07-27T21:02:59Z 194.78.136.167
225125849 2008-07-12T00:32:51Z BotMultichill Bot: Adding {{Commons cat|Mythology of Egypt}}
214779983 2008-05-25T06:26:52Z HenkvD + af:
198994586 2008-03-18T01:49:44Z IvanLanin iw:id
196378402 2008-03-06T21:32:07Z Alexbot robot Adding: [[als:Kategorie:Altägyptischi Mythologii]]
188835009 2008-02-03T17:25:49Z Ivan Bajlo +sr
152211518 2007-08-19T08:45:11Z Gimbrinel~enwiki
150741593 2007-08-12T10:07:17Z Manu bcn +gl
147964328 2007-07-30T01:32:40Z TXiKiBoT robot Adding: [[cy:Categori:Mytholeg Eifftaidd]]
140047976 2007-06-23T04:07:35Z BotMultichill robot Adding: [[hi:श्रेणी:मिस्र का धर्म]]
138189292 2007-06-14T18:57:48Z Urco
122655452 2007-04-14T02:31:30Z Editor at Large clean up using [[Project:AWB|AWB]]
120443710 2007-04-05T09:15:41Z Ivan Bajlo +hr
105744645 2007-02-05T06:16:21Z Escarbot robot Adding: [[hu:Kategória:Egyiptomi mitológia]]
95080580 2006-12-18T12:38:22Z Chobot robot Adding: [[eo:Kategorio:Egipta mitologio]]
90074125 2006-11-25T19:57:27Z Escarbot robot Adding: [[simple:Category:Egyptian mythology]]
88790343 2006-11-19T11:27:27Z Thijs!bot robot Removing: [[hu:Egyiptomi mitológia]]
85228933 2006-11-02T10:21:46Z Robby iw lb
84371830 2006-10-29T05:27:20Z Mairi Category:Ancient Egyptian religion
82087576 2006-10-17T22:26:07Z Gilliam + wa:
70447529 2006-08-18T16:26:08Z Berria +iw
69943126 2006-08-16T03:23:31Z 69.19.14.42 +ka
58908823 2006-06-16T07:57:16Z Twthmoses cat
58181598 2006-06-12T09:36:42Z Glanthor Reviol +interwiki hu
54930385 2006-05-24T18:59:42Z Beobach972 added the explanation to improve the neutrality of the page
48400453 2006-04-14T10:03:55Z 85.206.49.215 +lt:
47784182 2006-04-10T10:43:34Z Flambelle + cs:
45439770 2006-03-25T17:28:35Z FlaBot robot Adding: os
37669030 2006-02-01T13:02:35Z Tsca.bot robot adding: uk
37547614 2006-01-31T18:33:18Z Vriullop interwiki +ca
34225179 2006-01-07T09:35:02Z Summer Song
20537672 2005-08-08T11:18:52Z YurikBot robot Adding: es, pl, ro, sk, sv
19612300 2005-07-26T01:20:27Z Nuno Tavares pt:
16508403 2005-05-28T09:18:15Z 82.48.81.208 +it:
14353069 2005-05-06T04:42:48Z Gtrmp
13327263 2005-04-13T21:42:42Z Dcljr African Mythology -> African mythology
12271646 2005-04-11T15:42:56Z 218.39.226.167
12167968 2005-03-27T06:20:49Z Tydaj
11565020 2005-03-19T21:40:03Z Bryan Derksen Category:Egyptian culture
11297307 2005-02-15T01:18:44Z Mintleaf~enwiki +ja
10272541 2005-01-21T03:15:36Z أحمد Corrected index sorting under M as"Mythology"
9519220 2005-01-21T03:07:56Z أحمد Categorised as [[Category:Egypt]]
9519061 2004-12-19T00:10:40Z Llywrch + de
8573634 2004-12-12T15:08:18Z 83.237.50.41 +ru +fr
8364565 2004-11-11T15:12:56Z Александър +bg:
7341198 2004-11-06T15:39:27Z LiDaobing add zh
7159871 2004-08-10T07:46:11Z Quistnix interwiki
5115704 2004-06-13T07:46:39Z ChrisO~enwiki [[Category:Ancient Egypt]]
4066838 2004-06-09T16:26:53Z Glenn
4001598 2004-05-30T16:21:35Z Andux [[Category:Mythology]]