ප්‍රවර්ගය:Pages using infobox river with "basin countries" parameter

විකිපීඩියා වෙතින්

This category tracks transclusions of {{infobox river}} using "basin countries" parameter.

{{{basin_countries}}} is deprecated, per Template talk:Infobox river#Deprecation of basin_countries.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.