ප්‍රවර්ගය:Non-commercial use only images

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


Images licensed as "for non-commercial use only" that were uploaded on or after 19 May 2005, and for which no assertion of fair use is provided can be speedily deleted. Such images uploaded before 19 May 2005 may also be speedily deleted if they are not used in any articles.

If an image is licensed under non-commercial use and is used on Wikipedia, it must be used in accordance with the Wikipedia:Non-free content policy. In addition to a fair use tag and a fair use rationale, tag the image with {{Non-free with NC}}. All images which do not will soon be deleted.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Non-commercial_use_only_images&oldid=389617" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි