ප්‍රවර්ගය:Lang and lang-xx code promoted to ISO 639-1

විකිපීඩියා වෙතින්

This category is used to track {{Lang}} and {{Lang-??}} templates where the three-character language code (ISO 639-2, -2T, -3) has been promoted to the equivalent two-character code (ISO 639-1). This category is used only by Module:Lang. Articles listed here are sorted by the three-character language code.

Where these promotions occur, a hidden message is also available. Editors who wish to see the messages, you may do so by updating their common or skin CSS stylesheet to include:

.lang-comment {display: inline !important;} /* show lang messages */

"Lang and lang-xx code promoted to ISO 639-1" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.