ප්‍රවර්ගය:Hypothetical astronomical objects

විකිපීඩියා වෙතින්

Hypothetical astronomical objects are celestial bodies which are inferred to exist. Some have yet to be proven or disproven; others are now viewed as protoscience, pseudoscience or obsolete scientific theory.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

S