ප්‍රවර්ගය:Dystopias

විකිපීඩියා වෙතින්

Articles relating to dystopias, speculated communities or societies that are undesirable or frightening. Dystopias are often characterized by fear or distress, tyrannical governments, environmental disaster, or other characteristics associated with a cataclysmic decline in society. Themes typical of a dystopian society include: complete control over the people in a society through the usage of propaganda, heavy censoring of information or denial of free thought, worshiping an unattainable goal, the complete loss of individuality, and heavy enforcement of conformity. Despite certain overlaps, dystopian fiction is distinct from post-apocalyptic fiction, and an undesirable society is not necessarily dystopian. Dystopian societies appear in many fictional works and artistic representations, particularly in stories set in the future. Famous examples include George Orwell's Nineteen Eighty-Four (1949), Aldous Huxley's Brave New World (1932), and Ray Bradbury's Fahrenheit 451 (1953).

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

D

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Dystopias&oldid=620943" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි