ප්‍රවර්ගය:CS1 maint: display-authors

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

This is a tracking category for CS1 citations that use |display-authors=. Articles are listed in this category when Module:Citation/CS1 identifies citations that use |display-authors= with an assigned value that is greater than or equal to the number of authors in the citation. When this condition occurs, you may correct the issue one of three ways:

  • Remove |display-authors= from the citation.
  • Change the value of |display-authors= such that it is less than the number of editors listed (thereby truncating the displayed list to the number)
  • Change the value of |display-authors= to etal, which will cause "et al" to display after the last author.

Pages in this category should only be added by Module:Citation/CS1.

Editors who use AWB may wish to use this AWB script as an aid to clearing this category.


While most of the Citation Style 1 and Citation Style 2 error messages are visible to all readers, some remain hidden. Editors who wish to see all of the CS1|2 error messages can do so by updating their common or skin CSS stylesheet to include:

.citation-comment {display: inline !important;} /* show all Citation Style 1 error messages */

Even with this css installed, older pages in Wikipedia's cache may not have been updated to show these error messages even though the page is listed in one of the tracking categories. A WP:NULLEDIT will resolve that issue.

The above code is required if you wish to see maintenance category messages:

Category:CS1 maintenance (link)

"CS1 maint: display-authors" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 4 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 4 ද වෙති.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:CS1_maint:_display-authors&oldid=437375" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි