ප්‍රවර්ගය:CS1 errors: PMC

විකිපීඩියා වෙතින්

This is a tracking category for CS1 citations that have PMC errors.

Check |pmc= value

The |pmc= parameter is for the PubMed Central identifier. PMCs are sequential numbers beginning at 1 and counting up. Module:Citation/CS1 checks the PMC identifier to make sure that the value is a number greater than zero and less than 10900000 and that the identifier contains only digits. Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |pmc= value is correct, and that there are no letters, punctuation, or other characters. Do not include "PMC" in the value.

If the value is correct and larger than the currently configured limit of 10900000, please report this at Help talk:Citation Style 1, so that the limit can be updated.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: PMC (0 pages).[lower-alpha 1]


Notes[සංස්කරණය]

  1. Pages in the Book talk, Category talk, Draft talk, File talk, Help talk, MediaWiki talk, Module talk, Portal talk, Talk, Template talk, User, User talk, and Wikipedia talk namespaces are not included in the tracking categories. In addition, pages with names matching the patterns '/[Ss]andbox', '/[Tt]estcases', '/[^/]*[Ll]og', and '/[Aa]rchive' are not included in the tracking categories.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:CS1_errors:_PMC&oldid=448560" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි