ප්‍රවර්ගය:වේල්ස මැතිවරණ කොට්ඨාශ සඳහා එක්සත් රාජධානියේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සටහන මෙම ප්‍රවර්ගය, එක්සත් රාජධානියෙහි පාර්ලිමේන්තුවෙහි පාමවරුන් සඳහා පමණක් වෙයි, එනම්, 1801 පටන් වෙස්ට්මිනිස්ටරයෙහි පාර්ලිමේන්තුවෙහි.

"වේල්ස මැතිවරණ කොට්ඨාශ සඳහා එක්සත් රාජධානියේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.