ප්‍රවර්ගය:විශේෂ සාපේක්ෂතාවාදය

විකිපීඩියා වෙතින්

Special relativity is the theory of spacetime published by Albert Einstein in 1905 to resolve some difficulties involving electromagnetism.

See also Categories:
     General relativity, Maxwell's equations, and Electromagnetism


"විශේෂ සාපේක්ෂතාවාදය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.