ප්‍රවර්ගය:විකිපීඩියා ඉල්ලීම්

විකිපීඩියා වෙතින්

This category is a top level category for all categories related to services and assistance requests within Wikipedia. A site map for such requests is at Wikipedia:Requests.

Requests may be Admin related, article related, device related, dispute related, help related, image requests, and user related. Wikipedians may have organized themselves into groups that may respond to requests. In addition, requests may be archived.

Requests may be posted in a variety of ways and there are request templates to assists in making requests.

වත්මන් ඉල්ලීම් ලැයිස්තුවක් සඳහා, ඩෑෂ්බෝඩ් එක වෙත යොමු වන්න.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 6 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 6 වේ.

 

"විකිපීඩියා ඉල්ලීම්" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 4 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 4 ද වෙති.