ප්‍රවර්ගය:භෞතික පද්ධති

විකිපීඩියා වෙතින්
  • In physics the word system has a technical meaning, it is the portion of the physical universe chosen for analysis.
  • Everything outside the system is known as the 'environment', which in analysis is ignored except for its effects on the system.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.