ප්‍රවර්ගය:ඝාතනය කෙරුනු රාජ්‍ය නායකයෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
සබැඳි මෙයද බලන්න ප්‍රවර්ගය:ඝාතනය කෙරුනු රජයේ ප්‍රධානින්.
සබැඳි මෙයද බලන්න ප්‍රවර්ගය:රාජ්‍ය නායක ඝාතකයන්.

රටක රාජ්‍ය නායක තනතුර හෙබවමින් සිටියදී ඝාතනයට ලක්වුනු පුද්ගලයන් මෙහි දැක්වෙති. ඝාතනයට ලක්වුනු, අග්‍රාමාත්‍යවරුන් වැන්නන් හෝ හිටපු රාජ්‍ය නායකයන් හෝ වැනි, අනෙකුත් දේශපාලනඥයන් ඇතුලත් නොකරන්න.

"ඝාතනය කෙරුනු රාජ්‍ය නායකයෝ" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.