ප්‍රවර්ගය:ගණිතමය විද්‍යාවන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ගණිතමය විද්‍යාවන් යනු ස්වභාවයෙන්ම ප්‍රාථමික ලෙසින් ගණිතමය වුවත් සාර්වත්‍ර වශයෙන් නියමාකාර ලෙසින් ගණිතයෙහි උපක්ෂේත්‍රයන් ලෙසින් නොහැඳින්වෙන ශාස්ත්‍රීය ශික්ෂාවන් හැඳින්වීමට භාවිතා කෙරෙන පුළුල් පදයකි.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.