ප්‍රවර්ගය:කෑමට සුදුසු ශාක

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කෑමට සුදුසු ශාක නම් මෙම ප්‍රවර්ගයෙහි අඩංගු වන්නේ මනුෂ්‍යයන් විසින් සුරක්ෂිතව කෑමට ගතහැකි ශාකයන් හා ඒවායේ කොටස්ය.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.