ප්ලාස්ටික්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ගෘහ භාණ්ඩ ලෙස භාවිතා කරන විවිධ වර්යේ ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ

විවිධ පරසයක් පුරා විහිදී ගිය කෘතිම හෝ අර්ධ කෘතිම කාබනික සංයෝග උපයෝගී කරගනිමින් මිටියම් කළ හැකි සහ ඝන වස්තු නිර්මාණය ප්ලාස්ටික් උපයෝගී කරගෙන සිදු කරනු ලබයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්ලාස්ටික්&oldid=465443" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි