පහන් එළිවරුව

විකිපීඩියා වෙතින්
පහන් එළිවරු සහිත නවීන විදිලි පහන් දෙකක්.

පහන් එළිවරුවක් යනු පහනකැ ඇති විදිලි බුබුළ විහිදනා එළිය අඩු කොටැ පතුරවනුව එය වට කැරැ ඇති සවිහුරුවකි. කඩදාසි, කදා, රෙදි හෝ ගල් හෝ වැනි නොයෙක් දෑ වලින් පහන් එළිවරුවක් සෑදියැ හැකි. බොහෝ විටැ හැඩයෙන් ගොටුයුරු හෝ වටකඳයුරු හෝ වන පහන් එළිවරු බිම්, ඩැස්කු, මැසි හෝ එලෙන හෝ පහන් වලැ හමුවේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පහන්_එළිවරුව&oldid=552947" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි