පලතුරු වර්ග ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

ලංකාවේ වැවෙන ගුණයෙන් ඉහල පලතුරු[සංස්කරණය]

 • උගුරැස්ස
 • ලොවි
 • දිවුල්
 • නෙල්ලි
 • අඹ
 • ගස්ලබු
 • කෙසෙල්
 • පේර
 • රඹුටන්
 • කරඹ
 • වරකා / වැල
 • දොඩම්
 • කජු පුහුලන්
 • සියඹලා
 • මැංගුස්
 • කෝන්
 • වීර
 • අලිගැටපේර
 • පළු
 • ගඩුගුඩා
 • පැලපී
 • කාමරංගා
 • ගල්සියඹලා
 • එරමිණියා
 • වෙරළු
 • සීනි නෙල්ලි
 • සැපතිල්ලා
 • මාදං
 • මසං
 • අන්නාසි
 • දූරියං
 • කොකෝවා
 • ජම්බු
 • ලාවුළු
 • පිනි ජම්බු
 • ජැම්සන්
 • පැෂන් ෆෲට් -
 • කටු අනෝදා
 • වැලි අනෝදා / ආත්තා - ඇඹිල්ල
 • කට්ටම්බේරිය - මොර -
 • බිලිං
 • කෝවක්කා
 • නමිනං
 • ජෑම් පේර
 • ඇඹුල් පේර
 • මල්බෙරි
 • හිඹුටු
 • දම්
 • පලු
 • විර
 • මා දං
 • පිනි ජම්බු
 • කිරිපළු
 • ජම්බෝල
 • කට කළු බෝවිටියා

සෑම දිනකම පලතුරු ආහාරයට ගත යුතුය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පලතුරු_වර්ග_ලැයිස්තුව&oldid=649193" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි