පරtp තිසංස්කරණවාදය ට එරෙහි වීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පරාය තිසංස්කරණවාදී නායකයෝ දෙවියන් හුදෙක් පැරණි ව්යුඅහ තරබාරු කිරීමට සැදී පැහැදී සිටියේයැ යි විශ්වාස නොකළෝ ය. ඔවුන් ආගමික නැගී සිටීම නව යුගයක උදාව යැයි උපකල්පනය කලෝ ය. පරශ් තිසංස්කරණවාදියෝ නව ගිවිසුමේ පරිද්දට සමස්ත කරිෙ ස්තියානි පල්ලියම සංස්කරණය කිරීමට උත්සාහ ගත්තෝ ය. ඇතැම්හු බයිබලය පුරාණ ¥ෂණ වලට හසුවී ඇති බවද නිවැරදි කිරීම් අවශ්යහ යැයි ද පැවසුවෝය.

ප්රොුතෙස්තන්ත පර්ක තිසංස්කරණ පැවතියේ පරස් තිසංස්කරණවාදී කරිි මවේදය තුලින් ම පල්ලිය පරරො තිසංස්කරණයකට භාජනය කර විශ්වාසය සහ කරිණ යාමාර්ග තුල නැවත මුල් බයිබලීය තත්වයට ගැනීම අරමුණු කරගෙනය. නමුත් පියුරිටන්වාදීන් වැනි ප්රොකතෙස්තන්ත කණ්ඩායම් කරිත ස්තියානි විශ්වාසය හා ජීවිතය අරභයා ඓතිහාසික විනිශ්චයක් ඇති බව සැළකුවෝ ය. ප්රොාතෙස්තන්තවාදීහු ඓතිහාසික ගලායාමක් හා ඇදහීමක් විශ්වාස කළෝ ය. නමුත් පරතෙ තිසංස්කරණවාදීන් මෙම ඓතිහාසික විනිශ්චය පරාය තික්ෂේප කළ අතර කරිද ස්තුස් වහන්සේගේ අනුගාමිකයෝ මුලින් ම එළිදරව් කළ දිව්යාමය රටාව වැළඳගැනීම සඳහා උත්සාහ කළෝය. එමනිසා ප්රො තෙස්තන්ත සාමාජිකයෝ පල්ලියේ ඇතැම් කරිඳ යාමාර්ග බයිබලයට අනුකූල නැතැයි බැහැර කළද පරුා තිසංස්කරණවාදීන් විසින් ප්රො‍තෙස්තන්තයන් අනුමත කළ සන්ඬේ සබත් හා ටිරිනැනිටි වැනි ඇදහීම් ද පරවා තික්ෂෙaප කරණු ලබයි.

පරුම තිසංස්කරණවාදී සංවිධාන අතර කරිත ස්ටියන් කන්වෙන්ෂන්ස් චර්චස් ඔෆ් කරෙහ යිස්ට් ඩයිසිපල්ස් ඔෆ් කරුම යිස්ට් යෙහෝවාස් විට්නසස් (යෙහෝවා ගේ සාක්ෂිකරුවෝ) ද ලැටර් ඬේ සේන්ට් මූව්මන්ට් සෙවන්ත් ඬේ ඇඞ්වෙන්ටිස් සහ තවත් බොහෝ ඇත . මොවුන්ගේ ආගමික දර්ශණ විවිධ වන නමුත් මොවුන් සියල්ලෝ ම කරිා ස්තියානි ආගමේ ශුද්ධ වූ රටාව බොහෝ කාලයකට ඉහත දී කරුත මයෙන් විනාශ වූ බවත් ඔවුන්ගේ දේවස්ථාන හරහා එය නැවත පිහිටුවීමට හැකිවූ බවත් විශ්වාස කරති. ඇතැම්හු තමුන්ට ම මෙය සම්පූර්ණයෙන් පරහා තිස්ථාපනය කළ හැකි යැයි විස්වාස කරන අතර ඇතැම්හු වර්තමානයේ බොහෝ දේවස්ථාන වල භාවිත වන කරිැ ස්තියානිය හඳුන්වාදෙනු ලැබුවේ තම නිකාය මගින් යැයි තහවුරු කරති. ඩයිසිපල්ස් ඔෆ් කරිස යිස්ට් මේ සඳහා එක් උදාහරණය කි. ඇතැම් පරින තිසංස්කරණවාදීහු පර් ධාන ධාරාවේ නිකාය වන ප්රො තෙස්තන්ත කතෝලික හා ඕතඩොක්ස් වැනි ඇදහීම් නියම කරින ස්තියානිය ලෙස නොසලකති.


http://en.wikipedia.org/wiki/Restorationism#A_Protest_against_Protestantism