පරිශීලක සාකච්ඡාව:Tjmoel

    විකිපීඩියා වෙතින්

    Hi,

    Kindly send message here instead. Thanks ! — Tjmoel Icons-flag-id.png bicara

    "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Tjmoel&oldid=129739" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි