පරිශීලක සාකච්ඡාව:Sashimashanaka

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Sashima Shanaka[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:AFC submission

Sashima Shanaka
220px
Sashima Shanaka
උපතSashima Shanaka
(1993-07-08) July 8, 1993 (වයස 26)
Worthington, Ohio, U.S.
වෘත්තියBusinessMan,Entrepreneur,Advisor,Producer,HR Manager,Marketing Manager,C.E.O
වත්කම$450,000
ශුද්ධ වටිනාකම$200 Million
වෙබ් අඩවියhttp://sashimashanaka.blogspot.com

ඉක්මන් මකාදැමීම[සංස්කරණය]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

Sashima shanaka ලිපිය විකිපීඩියාවෙන් ඉක්මන් ඉවත් කිරීම සඳහා යොමුව ඇත. මෙය ඉක්මන් මකාදැමීමේ උපමානයෙහි A7 ඡෙදය යටතේ සිදුකර ඇත්තේ මෙම ලිපිය පුද්ගපයෙක්, සංවිධානයක් (band, club, company, etc.) හෝ web content ගැන වන නමුත් එය විශ්වකෝෂයට ඇතුලත් කිරීම සඳහා සුවිශේෂී බව හෝ වැදගත්කම ගැන සඳහනක් නැත. ඉක්මන් මකාදැමීමේ උපමානය යටතේ මෙවැනි ලිපි ඔනෑම මොහොතක ඉවත් කලහැක. කරුණාකර වැදගත් යයි සැලකිය යුතු ලිපි ගැන මාර්ගදේශනය කියවන්න.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. HKN talk 14:00, 13 ජනවාරි 2013 (යූටීසී)