පරිශීලක සාකච්ඡාව:Ripchip Bot

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Mus Musculus-huismuis2.jpg
To sysops: If Ripchip is doing something wrong, please, block him and tell me.

For any other subjects, please contact the operator of the bot.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Ripchip_Bot&oldid=143871" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි