පරිශීලක සාකච්ඡාව:RMaung (WMF)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Test Message![සංස්කරණය]

15:47, 10 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)

Test Message![සංස්කරණය]

RMaung (WMF) 16:09, 10 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)

Community Insights Survey[සංස්කරණය]

RMaung (WMF) 16:18, 10 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)

Reminder: Community Insights Survey[සංස්කරණය]

RMaung (WMF) 14:26, 20 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:RMaung_(WMF)&oldid=441366" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි