පරිශීලක සාකච්ඡාව:Mattajp

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Welcome![සංස්කරණය]

Ayubowan.png Mattajp, Welcome to Wikipedia! Wikipedia-logo.png

Thank you for your contributions to a  ශ්‍රී ලංකාව related article, they have helped improve Wikipedia and make it more informative.
I hope you enjoy using Wikipedia and decide to make additional contributions.

As a contributor to  ශ්‍රී ලංකාවn articles, you may like to connect with other Sri Lankan Wikipedians through WikiProject Sri Lanka, a group dedicated to improving Wikipedia's coverage of topics related to Sri Lanka, and take a look at the various activities we are engaged in.

If you decide that you need help, check out Wikipedia:Where to ask a question, ask me on my talk page, or write {{helpme}} on your talk page and ask your question there. If you have a question related to a Sri Lankan article, you can view a list of members of WikiProject Sri Lanka by clicking here and ask any of us a question. We will always be glad to help.


Here are some more resources to help you as you explore and contribute to the world's largest encyclopedia...

Getting help:

Finding your way around:

Need help?

How you can help:

Additional tips...

  • Please sign your messages on talk pages with four tildes(~~~~). This will automatically insert your "signature" (your username and a date stamp). Or use the Button sig.png button, on the tool bar.

  • Please do your best to always fill in the edit summary field. This is considered an important guideline in Wikipedia. Even a short summary is better than no summary.
  • If you would like to play around with your new Wiki skills the Sandbox is for you.


Good luck, and have fun. SFriendly.gif -- Jose77 21:44, 13 මාර්තු 2008 (UTC)

--Jose77 21:44, 13 මාර්තු 2008 (UTC)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Mattajp&oldid=23107" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි