පරිශීලක:Risto hot sir

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Risto hot sir (Risto Rekola) is interested in linguistics, history, literature, poetry, palindromes and music. Languages: Finnish, English, Swedish and German. 77 000 edits (fi-Wikipedia 2000, en-Wikipedia 4600, fi-Wikiquote 26 700, en-Wikiquote 33 000, et-Wikiquote 6600, et-Wikipedia 400, de-Wikiquote 300, la-Wikiquote 200, sv-Wikipedia 100, sv-Wikiquote 900, es-Wikiquote 100, it-Wikiquote 100). And as Sipe-Mika, during vandalism, 500 edits.

"https://si.wikipedia.org/wiki/පරිශීලක:Risto_hot_sir" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි