පරිශීලක:Ffffnm

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
chaus
බාබෙල් පරිශීලක තොරතුරු
zh-N 中文是这位用户的母语
zh-Hans-CN-N 中文(中国大陆)是这位用户的母语
si-0 මෙම පරිශීලකයා‍ට සිංහල භාෂාව පිළිබඳ දැනුමක් නැත (හෝ ඉතාමත් අපහසුවෙන් එය තේරුම් ගනියි).
en-1 This user has basic knowledge of English.
ja-1 この利用者は初級日本語ができます。
zh-Hans-5 这位用户的简体中文达到专业水平
zh-Hant-4 這位使用者會接近母語水準的 繁體中文
lzh-2 此君有志文言也。
zh-Hant-TW-3 這位用戶有高等台式中文知識。
yue-1 呢位用戶有基本廣東話知識。
zh-Hant-HK-1 這位用戶有基本港式中文知識。
භාෂාව අනුව පරිශීලකයින්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Ffffnm&oldid=421121" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි