පරිශීලක:Eniisi Lisika

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Ищите меня тут / Look for me here (Na kultar nokhlu gau): https://ru.wikipedia.org/wiki/Участник:Eniisi_Lisika).
'kro-N' Ina-tonk'yoshug satuma baazdul-don Krotol'-do shegami.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Eniisi_Lisika&oldid=434203" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි