පරිශීලක:Amila Sampth

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නාගරිකරනය නිසා ඇතිවන සමාජ ගැළු නාගරිකරනය ඇතිවීම නිසා මෙවැනි සමාජ ප්‍රාශන ඇතිවී ඇත. දිළිඳුකම, නිදහස් අධ්යාපනය, සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ගැටලු හා ඉහළයාම වේ. මූලික වශයෙන් ශීඝ්ර නාගරික වර්ධනය නිසා ඒ සමග රථ වාහන තදබදය, පාරිසරික පිරිහීම හා විවෘත අවකාශය හා උද්යාන අවම වීම හා නාගරික සංවර්ධන ප්රතිඵල ලැබුනද එම සංවරධනය අබිබවා උග්ර සමාජ ප්‍රශ්න හටගනී. මිලියන පහකට වඩා ජනයා වෙසෙන නගර වන දී ඉහළ ඝනත්වය ජීවන ප්රදේශ බොහොමයක දී සියයට 40 ක් ලෙස, සමහර විට ඉහළ වැසියන් සැලකිය යුතු කොටස්, පරිසර විනාශය, දුර්වල ආරක්ෂක හා වැලක්විය නොහැකි දුප්පත්කම එම රටවල පවතී. www.howtosimplified.com වඩා හොඳ රැකියා අවස්ථා සොයා ග්රාමීය ප්රදේශවල සිට සංක්රමණිකයන් ගලා ඒම මගින් නාගරික ප්රදේශ පෝෂනය වන අතර එහිදී පැමිනෙන ජනයාට ජිවන මට්ටමට සරිලන හොඳ රැකියා සොයා ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් එවෙනි පුද්ගලයින් ඉහළ අපරාධ, දුප්පත් පාසල් ඇති නොදිවුනු සමාජ කක්වයක් පවතින නාගරික ප්‍රදේශ වල ජිවත් වීමට සිදුවේ. එහෙත් එම තත්වය යටිතල පහසුකම් මගින් වසාගනු ප්රදේශවල ජීවත් වීමට සිඳුවී ඇත .ජලය හා වායු දූෂණය අධි සාන්ද්රිත නාගරීකරණය ප්රතිඵලයක් ලෙස සැලකිය යුතු සෞඛ්ය ගැටළු බවට වර්තමානයේ පත්වී ඇත. නාගරික ප්රදේශවල ද තාපය වැඩි ප්රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඉන්දන හා විද්යුත් ශක්තියෙනි. පුත්ගලයන් වැඩි අවශෝෂණයක් කිරීම හෙතුවෙන් නගර ආස්රිත මෙවෙනි පාරසරික ගැටළු වර්තමානයේදී වැඩිවී ඇත. එනම් නගර බොහෝ විට ග්රාමීය ප්රදේශ වලට වඩා උණුසුම් වී ඇත. මීට අමතරව මාර්ග අනුතුරු බොහොමයක් මෙම නාගරික ප්‍රදේශ වල සිදුවේ. " එක්සත් ජාතීන්ගේ ආර්ථික හා සමාජ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් 2013 වාර්තාව ජූලි අනුව, ජනගහන වර්ධනය, පාරිසරික පිරිහීම හා වැඩිවන නාගරිකරණය සංයෝජන 2050 වන විට නාගරික ප්රදේශවල මානුෂීය අයහපත් තත්වයක් ඇති කිරීමට මෙම ජනගහන වර්දනය හේතුවන බව පෘකාශ කර ඇත. නාගරිකරනය නිසා ඇතිවන සමාජ ගැටළු ‍‍‍‍‍‍

ගොනුව:නාගරිකරනය නිසා ඇතිවන සමාජ ගැටළු ‍‍‍‍‍‍
නාගරිකරනය නිසා ඇතිවන සමාජ ගැටළු ‍‍‍‍‍‍
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Amila_Sampth&oldid=344574" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි