පරිශීලක:සචීඅශාන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සචී අශාන් තේනුවර. විකිපීඩියා නිදහස් විශ්වකෝෂය පරිශීලක/සංස්කාරක

තැපැල - Sachee Ashan Thenuwara. "Ashara" Araliya Garden, Kottaramulla.

eතැපැල - thenuwarasachee@gmail.com


මුණු පොතේ(FB) මා හමු වීමට http://www.facebook.com/sachee.thenuwara Skype හරහා මා ඇමතීමට princesachee


"විකිපීඩියා නිදහස් විශ්වකෝෂයෙන් දැනුම ලබා ගන්න. ඔබ සතු දැනුම එයට දායක කරන්න. දැනුම ලබා ගන්නට අන්‍යන්ට ආරාධනා කරන්න.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:සචීඅශාන්&oldid=139458" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි