පරිශීලක:තඹරු විජේසේකර/විකිසෙනෙහස

විකිපීඩියා වෙතින්
The WikiLove menu as it appears on user talk pages
Interface for giving a kitten

WikiLove is a script designed to promote the spread of WikiLove within Wikipedia. Specifically, it makes adding awards and gifts to user talk pages as simple as clicking a few buttons.

ස්ථාපනය[සංස්කරණය]

ස්ථාපනය කිරීමට, ඔබේ Vector JS පිටුවට පහත පේළිය එක් කරන්න:

importScript('පරිශීලක:තඹරු විජේසේකර/wikilove.js');

සැ.යු.: WikiLove ක්‍රියාකරන්නේ Vector තේමාව මත පමණි. (2010 සිට පෙරනිමි තේමාව). ඔබේ තේමාව වෙනස් කිරීමට හෝ පරීක්‍ෂා කිරීමට අභිරුචීන් බලන්න හෝ Wikipedia:Skin කියවන්න

If you have trouble getting the script to work, try clearing your cache. Also make sure that you are on a user talk page, as the menu will not appear on other pages.

භාවිතය[සංස්කරණය]

WikiLove භාවිතයට, පරිශීලක සාකච්ඡා පිටුවකට ගොස්, විධානපටිත්තෙහි ඇති හෘද සලකුණ මත ක්ලික් කර ඔබට ලබාදීමට අවැසි දෑ තෝරාගන්න. එම විධානකොටුවෙහි ඇතුලත් ක්‍රියාපිළිවෙල අනුගමනය කරන්න.

Currently supported items[සංස්කරණය]

Possible future items[සංස්කරණය]

  • Beer
  • Welcome templates
  • WikiProject invitations