පරිශීලක:לערי ריינהארט

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

The phonetic transcription of « לערי ריינהארט » is /lɛʁi ʁɑjnhɑʁt/ (leri raynhart).
#REDIRECTd:user:לערי ריינהארט
මෙම පිටුව මෘදු යලියොමුවකි.

Redirectltr.png

පරිශීලක:לערי ריינהארט

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:לערי_ריינהארט&oldid=302652" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි