පරිමාමිතික ප්ලාස්කුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුක්ත පරිමාමිතික ප්ලාස්කු.

පරිමාමිතික ප්ලාස්කුව (මිනුම් ප්ලාස්කුව හෝ ක්‍රමාංකිත ප්ලාස්කුව) යනු පරීක්ෂණාගාරයන් තුල භාවිතාවට ගැනෙන, නිශ්චිත උෂ්ණත්වයක් සඳහා නිශ්චිත පරිමාවක් ක්‍රමාංකණය කර ඇති වීදුරු වලින් නිර්මිත විද්‍යාගාර උපකරණයකි. ප්‍රාමාණික ද්‍රාවණයන් පිළියෙල කිරීමට සහ ද්‍රාවණ තනුක කිරීම් සඳහා පරිමාමිතික ප්ලාස්කු යොදා ගැනේ. පේයර්-හැඩයකින් හා පැතලි අඩියකින් යුක්ත වන මෙම ප්ලාස්කු, වීදුරු හෝ ප්ලාස්ටික් වලින් නිමවා තිබෙයි. ප්ලාස්කුවෙහි මුව කොටස ප්ලාස්ටික් ඉස්කුරුප්පු වැස්මකින් ආවරණය කොට තැබිය හැකි අතර ගෙල ප්‍රදේශය සිහින් දිගැටි අයුරින් නිමවා තිබෙයි. ගෙල ප්‍රදේශයෙහි පරිමාමිතික ප්ලාස්කුවෙහි අදාල පරිමාව දක්වන වලයාකාර සීමාව සළකුණු කොට තිබෙයි.

මීට අමතරව පරිමාමිතික ප්ලාස්කුවෙහි බද කොටසහි, එහි නාමික පරිමාව, වර්ගය, අදාල නිමැවුම් සම්මත සහ නිශ්පාදකයින්ගේ සලකුණ ආදිය ලේබල් ගත කොට තිබේ. මිලි ලීටර 1 සිට 10 000 දක්වා පමණ ද්‍රාවණ පරිමාවන් මැන ගත හැකි පරිමාමිතික ප්ලාස්කු දැකගත හැකි වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිමාමිතික_ප්ලාස්කුව&oldid=314339" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි